Om Västerås Bygger!

Affärsnätverket för bygg- och fastighetsbranschen 

Västerås Bygger! vänder sig enbart till bygg- och fastighetsbranschen i Västerås. Målet med nätverket är att skapa en plattform där alla har faktiska affärsmöjligheter med varandra. 

Genom gemensamma aktiviteter bygger vi långsiktiga relationer mellan beslutsfattare inom bygg- och fastighetssektorn. Tillsammans bygger vi Västerås! 

Upplägg 

Vi träffas varannan månad med start i april. Varje träff innehåller en relationsbyggande aktivitet och middag. Det kan vara allt från lerduveskytte, travkväll eller föreläsning. Gruppens intresse/önskemål styr inriktningen på aktiviteterna och årets program är fastställt till första träffen.